Möte med UL om framtidens kollektivtrafik 13 mars

Hur blir det med bussarna egentligen? Trafikdirektör Johan Wadman, utvecklingsplanerare Johan E Lundh m.fl medverkar.

Måndag 13 mars kl 19 i matsalen, Gåvsta skola
Varmt välkomna!

Öppet möte den 13 april: UL och vårdcentralen

Rasbo i samverkan bjuder in till en kväll med plats för frågor och svar på:

 • FRAMTIDENS VÅRDCENTRAL I RASBO
  service – tillgänglighet – resurser
  Landstingsråd Malena Ranch (MP), verksamhetschef Anita Eliasson
 • KOLLEKTIVTRAFIK MED ”HÖJD RIBBA”
  raka linjen från Hov – nya turer – busskurer – pendlarparkering
  UL repr. Daniel Lund, Mireil Dahlberg, Thomas Hallberg

Onsdag den 13 april kl 18
Rasbo församlingshem

VARMT VÄLKOMNA!

”Hur formas framtiden?” Öppet möte den 4 november

Rasbo i Samverkan inbjuder till
HUR FORMAS FRAMTIDEN?

Tid: Onsdagen den 4 november klockan 18.00
Plats: Matsalen i Gåvsta Skola

 • På gång: Gång- och cykelväg Jälla-Hov. När och hur?
  Projektledare Lars Dahlman, Trafikverket
 • PÅ GÅNG: Ny översiktsplan Uppsala Kommun!
  Uppsala Kommun en tillväxtmotor och Rasbobygden en del av helheten!
  Från Uppsala Kommun medverkar
  – Göran Carlén, processansvarig
  – Katarina Fehler, samhällsplanerare
  – Mimmi Lille-Skarelius, landsbygdsstrateg.

Kvällen sätter fokus på utveckling, investeringar, service m.m. och ditt/vårt perspektiv på Uppsala Kommun och Rasbobygden

PERSPEKTIV RASBOBYGDEN
UTVECKLA, BYGGA, BO OCH VERKA!

Varmt välkomna!

VÄGMÖTE om 288:an med Trafikverket den 21 september

Rasbo i Samverkan bjuder in till möte i Stavby Bygdegård måndag 21 september kl. 18.00 med plats för dina synpunkter.

På mötet deltar Trafikverket i form av Jan Nyman och Mattias Nordell, samt representanter från Upplands Lokaltrafik och Uppsala kommun.

VI SES I STAVBY!
Välkomna!