Enkät: dina upplevelser av vården

Hjälp oss utvärdera hur landstingets beslut påverkar dina upplevelser av vården! Fyll i enkäten: