Protokoll

Föreningen Rasbo i Samverkan bygger på ett brett engagemang bland alla människor som bor och verkar i vår bygd. Kom gärna och gör din röst hörd. Styrelsemötena i RiS är öppna för alla som bor i Rasbobygden!

Handlingar inför årsstämma 2022-03-15

Årsmötesprotokoll 2022

Styrelsemöten 2022

Styrelsemöten 2021

Årsmötesprotokoll 2021

Handlingar inför årsstämma 2021-04-22

Styrelsemöten 2020

Årsmötesprotokoll 2020

Handlingar inför årsstämma 2020-03-12

Extra stämma 2019

Styrelsemöten 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Inför årsmötet 2019-03-06

Styrelsemöten 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Inför årsmötet 2018-03-07

Styrelsemöten 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Inför årsmötet 2017-03-01

Styrelsemöten 2016

Årsmötesprotokoll 2016

Inför årsmötet 2016-03-02

Styrelsemöten 2015

Årsmötesprotokoll 2015

Inför årsmötet 2015-03-11

Årsmötesprotokoll 2014

Inför årsmötet 2014-03-05