2023 års styrelse

RiS styrelse och ledamöter väljs för ett år i taget. Ordinarie årsstämma äger rum i mars.

Samtliga ordinarie ledamöter ska vara medlemmar i föreningen RiS och de har rätt att utse ersättare bland RiS medlemmar.
RiS styrelsemöten är öppna för alla boende i Rasbobygden (socknarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna).

Ordförande
 
Birgitta Elfving
Stavby Bärsta 109
747 94 ALUNDA
Kassör
 
Britt Sofi Karlsson
Vallby villaväg 5
755 96 UPPSALA
 
070 645 11 51
britt.sofi@telia.com

Vice ordförande
 
Gunilla Zetterling
Fornby 74
755 95 UPPSALA 
Ledamot
 
Camilla Westerlund
Hammarvägen 7
755 96 UPPSALA
Ledamot
 
Birgitta Olsson
Strömvägen 6, 741 78
Uppsala
070 563 98 56
birols@telia.com
Ledamot
 
Esbjörn Forslund
Stavby-Väsby 39
747 94 ALUNDA
Ledamot
 
Carl Bernadotte
Frötuna 251
755 96 Uppsala
070 776 82 00
carl@cbfonder.se
Ledamot
 
Majken Franksson
Lindkvist
Rasbo-Nyvla-Ärtkullen 152
741 78 Uppsala
070-957 07 59
Ledamot
 
Mikael Rubertsson
Rasbo-Nyvla-Ärtkullen 152
741 78 Uppsala
073-682 11 37
Ersättare
 
Ronny Jansson
 
 
Ersättare
 
Henric Wangel
 
 
Revisor
 
Maj-Lis Lundblad
 
 
Revisor
 
Helena Blomsten
Gränome 83
747 94 ALUNDA
Revisorsersättare
 
Viktor Karlsson
Hov 66
755 96 UPPSALA
Valberedning/
Sammankallande
 
Inga Molinder
Rasbo-Nyvla-Ärtkullen 154
741 78 Uppsala
 
 
 
 
 
Valberedning
 
Krisbna Ahlström
Rasbokils-Årby 229
743 95 Uppsala
070 1755529
Valberedning
 
Åke Levén
Stavby Bärsta 109
747 94 Alunda
076-873 06 77
leven.ake@gmail.com