Välkommen till RIS

Rasbo i samverkan vill verka för att en bra bygd blir ännu bättre, att människor trivs med boende och skola, att vägar underhålls och förbättras, att företagande, föreningsliv och kultur blomstrar.

Det här kan bara hända om vi alla hjälps åt!

RiS styrelsemöten är öppna för alla intresserade i bygden.

Kallelse till RiS årsstämma 2020

Torsdagen den 12 mars klockan 19.00 i Rasbo församlingshem.

Rasbo i Samverkan kallar härmed till ordinarie årsstämma. Under stämman behandlas även förslag till stadgeändring. Handlingar till stämman kommer att publiceras på denna hemsida senast två veckor före stämman.
Vid stämman kommer RiS att överlämna utmärkelsen ÅRETS RISTARE till en person med stort engagemang och personliga insatser för oss i Rasbobygden. Det är inte försent att komma med förslag! Sänd det med motivering till Ann-Charlotte Björklund, e-post lotta.bjorklund@telia.com eller SMS 076-8081182.

RiS vill passa på att lyfta frågor kring trygghet, upplevd eller verklig, i vårt samhälle. Efter stämman kommer därför Jacob Ämtvall, stiftelsen Tryggare Sverige, att hålla ett tankeväckande föredrag om brott och otrygghet i samhället.
Stiftelsen Tryggare Sverige är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar. Verksamheten bedrivs dels i form av en tankesmedja med syfte att öka och sprida kunskap inom detta fält, dels genom konsultverksamhet med syfte att erbjuda kommuner, företag och andra aktörer professionell hjälp att utveckla sin verksamhet. Se gärna deras hemsida på www.tryggaresverige.org.

Förfriskningar serveras, välkomna!

Ann-Charlotte Björklund
Sammankallande RiS

Att leva i Rasbobygden

Är du nyfiken på vår bygd och vad som händer här? RiS presenterar livet i rasbobygden i en omfattande bygdeskrift med titeln ”Rasbobygden Nu och då”. Läs eller ladda ned här