Välkommen till RIS

Rasbo i samverkan vill verka för att en bra bygd blir ännu bättre, att människor trivs med boende och skola, att vägar underhålls och förbättras, att företagande, föreningsliv och kultur blomstrar.

Det här kan bara hända om vi alla hjälps åt!

RiS styrelsemöten är öppna för alla intresserade i bygden.

Möteshandlingar – Årsmöte

• RiS verksamhetsplan 2024
• RiS verksamhetsberättelse 2023
• RiS Dagordning årsstämma 2024

Välkomna till Rasbo i Samverkans årsmöte den 20 mars håller vi vårt årsmöte i Rasbokils Bygdegård kl. 18.00

Förutom klassiska årsmötes handlingar kommer vi att utse årets Ristare en förening eller person som gjort något speciellt för sin bygd.

Vi gästas av Mattias Janson som sitter med i kommunens landsbygdsberedning. Landsbygdsberedningens uppdrag är att minska den upplevda klyftan mellan stad och landsbygder, men också lyfta fram de fördelar som finns med att bo på landet, som han kommer att förklara mer om.

De nya bygderåden som kommer att bildas kommer Elin Stening från kommun att berätta mer om.

Ristaren Nr 1

Nu finns Ristaren nr 1 att läsa

Att leva i Rasbobygden

Är du nyfiken på vår bygd och vad som händer här? RiS presenterar livet i rasbobygden i en omfattande bygdeskrift med titeln ”Rasbobygden Nu och då”. Läs eller ladda ned här

RiS finns på Facebook

Följ gärna vår sida på Facebook, den hittar du här:
Rasbo i Samverkan på Facebook → (öppnas i ny flik)