Välkommen till RIS

Kallelse till årsstämma 2019!

Välkommen till RiS Årsstämma 2019
Onsdag 6 mars kl. 18 i Matsalen, Gåvsta Skola

Från kommunen deltar förv.dir. Carina Juhlin, förest. Nazila Sandberg, repr. fr. Vårdcentralen.
Regionråd Björn-Ove Björk (KD) tar frågan ”effektiv och nära vård”!

Läs mer här: Kallelse till årsstämma 2019

 

Öppet möte om framtiden i Tuna City!

Tuna utvecklingsgrupp och Rasbo i Samverkan inbjuder till möte
Onsdag 20 mars kl. 19 i Tuna bygdegård

Läs mer här: Inbjudan till möte 20 mars 2019

 

Rasbo i samverkan vill verka för att en bra bygd blir ännu bättre, att människor trivs med boende och skola, att vägar underhålls och förbättras, att företagande, föreningsliv och kultur blomstrar.

Det här kan bara hända om vi alla hjälps åt!

RiS styrelsemöten är öppna för alla intresserade i bygden.

Att leva i Rasbobygden

Är du nyfiken på vår bygd och vad som händer här? RiS presenterar livet i rasbobygden i en omfattande bygdeskrift med titeln ”Rasbobygden Nu och då”. Läs eller ladda ned här