Välkommen till RIS

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTEN
BREDBAND ETAPP ÖST
INFO Bredband, tjänsteutbud, teknikutbud, leverantörer m.m. Plats för dina frågor

Tuna Bygdegård tisdag 9 januari kl.18.30
Faringe Bygdegård torsdag 11 januari kl. 18.30

PDF: Inbjudan till aktiveringsmöten etapp Öst

RiS Årsstämma 2018

Årsmötesförhandlingar
Redovisning, val m.m.
Vi fokuserar på bygga, bo och utveckla
Dina lokala frågor och idéerVÄLKOMMEN till matsalen, Gåvsta Skola
Onsdag den 7 mars 2018 kl.18

Rasbo i samverkan vill verka för att en bra bygd blir ännu bättre, att människor trivs med boende och skola, att vägar underhålls och förbättras, att företagande, föreningsliv och kultur blomstrar.

Det här kan bara hända om vi alla hjälps åt!

RiS styrelsemöten är öppna för alla intresserade i bygden.

Att leva i Rasbobygden

Är du nyfiken på vår bygd och vad som händer här? RiS presenterar livet i rasbobygden i en omfattande bygdeskrift med titeln ”Rasbobygden Nu och då”. Läs eller ladda ned här