Projekt

För varje projekt finns en arbetsgrupp som ser till att vi får den information som behövs och håller kontakt med berörda inom kommun eller de som ansvarar för ärendet i pågående projekt.

Pågående projekt

 • Fiberutbyggnadsprojektet Bredband i Rasbo →
 • Bredbandsutbildningen ”Alla kan surfa”
 • Bygdeskriften ”Rasbobygden Nu och då” →
 • Hemsidan rasbo.org
 • Informationsbladet Ristaren
 • Vägarna i bygden – Ris bevakar planer, rapporterar brister och följer upp
 • Kollektivtrafiken – Ris följer upp förändringar och deras konsekvenser för boende i bygden
 • Äldreomsorgen – Ris verkar för att hemtjänst, vårdboende och vårdcentralen samverkar för att den enskildes behov ska kunna tillgodoses
 • Vårdcentralen – Ris sätter press på landstinget av vårdcentralens framtid
 • Arbetsgruppen Integration – i samverkan med bygdens olika aktörer
 • Skolor och förskolor
 • Översiktsplan och Landsbygdsprogram
 • Landsbygdsträffar inom kommunen – RiS är på plats
 • Studieresa på temat ”hur säljer man in en bygds mjuka värden”