Rättelser

Ibland blir det fel. Rättelser av felaktigheter som vi får kännedom om, publiceras här.

Ristaren nr 2, april 2018 läs här

I artikeln med titeln ”Håkan Erikson – En Rasboröst i etern” berättas felaktigt att han ”köpte gården Hemmingsbol”. Gården heter Hovgården.

Ristaren nr 4, september 2016 läs här

Under rubriken ”Möjliga vägar till vården” anges kyrkan i Gåvsta med fel namn. Kyrkan heter fortfarande Rasbo kyrka.

Ristaren nr 2, mars 2015 läs här

I sidhuvudet, precis under Ristarens logotyp, står fel nummer och månad angivna. Rätt nummer är förstås nr 2, mars 2015.

Ristaren nr 3, oktober 2014 läs här

I texten om bredbandsutbyggnaden omnämns ett informationsmöte med ett felaktigt datum (2 oktober). Detta möte kommer att hållas men datum för mötet är i skrivande stund ännu inte bestämt.

Ristaren nr 3, december 2013 läs här

Uppsala kommuns IT-strateg heter Sebastian Hedberg och ingenting annat.