Ristaren — RiS informationsblad

Ristaren kallas det informationsblad som Rasbo i Samverkan ger ut med några nummer per år (Läs senaste utgåvan här).

Här kan du läsa rapporter och artiklar om den senaste utvecklingen inom RiS olika projekt. Du kan också få information om planerade möten med exempelvis politiker och tjänstemän från kommunen och/eller representanter från institutioner och företag. Dessutom kan du hitta annonser om olika fritidsaktiviteter eller evenemang inom till exempel idrott och kultur i Rasbobygden.

En redaktionsgrupp jobbar inom AU med ansvarig utgivare Lars-Gunnar Karlsson, samordnare Martin Öjes, Gunilla Zetterling, Britt-Sofi Karlsson.

Material, tips, annonser m m ställs till ristaren@rasbo.org

Nästa nummer:

  • Planerat utgivningsdatum: 24-25 oktober 2019
  • Sista materialdag: 6 oktober