Ristaren — RiS informationsblad

Ristaren kallas det informationsblad som Rasbo i Samverkan ger ut med fem till sex nummer per år (läs senaste utgåvan här).

Här kan du läsa information från Uppsala kommun och region Uppsala, rapporter och artiklar om landsbygdsutveckling och andra händelser i bygden, samt pågående verksamhet inom RiS.

I Ristaren får du information om planerade möten med politiker, tjänstemän och representanter från myndigheter och företag. Dessutom kan du hitta annonser från bygdens föreningar samt om olika fritidsaktiviteter eller evenemang inom till exempel idrott och kultur i Rasbobygden.

En redaktionsgrupp jobbar inom RiS styrelse, redaktör är Staffan Björklund. Ansvarig utgivare är föreningens ordförande Birgitta Elfving.

Material, tips, annonser med mera ställs till ristaren@rasbo.org

Planerade utgivningsdatum under året:
  • 15-16 februari 2021 med manusstopp 24 januari.
  • 29-30 mars 2021 med manusstopp 7 mars.
  • 7-8 juni 2021 med manusstopp 16 maj.
  • 27-28 september 2021 med manusstopp 5 september.
  • 29-30 november 2021 med manusstopp 7 november.