Ristaren — RiS informationsblad

Ristaren kallas det informationsblad som Rasbo i Samverkan ger ut med fem till sex nummer per år (läs senaste utgåvan här).

Här kan du läsa information från Uppsala kommun och region Uppsala, rapporter och artiklar om landsbygdsutveckling, föreningsverksamhet och andra händelser i bygden, samt pågående verksamhet inom RiS.

I Ristaren får du information om planerade möten med politiker, tjänstemän och representanter från myndigheter och företag. Dessutom kan du hitta annonser från bygdens föreningar samt om olika fritidsaktiviteter eller evenemang inom till exempel idrott och kultur i Rasbobygden.

Ansvarig utgivare är föreningens ordförande Birgitta Elfving.

Material (text och bilder), tips, annonser med mera sänds till ristaren@rasbo.org

Planerade utgivningsdatum under året: 
  • 13 februari 2023 med manusstopp 22 januari.
  • 3 april 2023 med manusstopp 12 mars.
  • 7 juni 2023 med manusstopp 7 maj.
  • 11 september 2023 med manusstopp 20 augusti.
  • 23 oktober 2023 med manusstopp 1 oktober.
  • 5 december 2023 med manusstopp 12 november.