Kallelse till Rasbo i Samverkans årsstämma 2021

Torsdagen den 22 april klockan 19.00 i Rasbokils Bygdegård, Tibble.

RiS kallar härmed till ordinarie årsstämma. Handlingar till stämman är publicerade på denna hemsida under rubriken Protokoll.

Vid stämman kommer RiS att överlämna utmärkelsen ÅRETS RISTARE till en person eller grupp av personer för särskilt goda och betydelsefulla insatser för bygdens och sina medmänniskors bästa.

RiS har inbjudit Uppsala kommun att informera om kommande medborgarbudget för Rasbo- och Vaksalabygderna. Efter stämman kommer Kerstin Gauffin, strategisk samhällsplanerare för landsbygdsfrågor vid stadsbyggnadsförvaltningen, att presentera bakgrund och genomförande i vårt område. Presentationen kommer att ske digitalt via Zoom.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och direktiv för att minska risken för smittspridning. Handsprit, munskydd och handskar kommer att tillhandahållas och alla kommer att sitta enligt gällande krav på avstånd i lokalen.

Antalet deltagare i lokalen är begränsat. Det kommer därför även att vara möjligt att delta vid stämman och den efterföljande presentationen via Zoom. Om du vill göra det, anmäl namn och e-postadress senast den 19 april till Gunilla Zetterling, gunilla.zetterling@gmail.com eller mobil 070-2821260. Du kommer att få en länk och instruktioner för inloggning på Zoom via epost.


Förfriskningar serveras, varmt välkomna!

Styrelsen för Rasbo i Samverkan

(Uppdaterad 2021-04-09)

Kallelse till årsstämma 6 mars

Välkommen till RiS Årsstämma 2019
Onsdag 6 mars kl. 18 i Matsalen, Gåvsta Skola

Från kl. 18. Bjudfika
Smörgås, pålägg, kaka, kaffe/the
Passar bra direkt efter jobbet eller bara gott ändå.

Välkommen till mingelsnack!

Kl. 18.30 ÅRSSTÄMMA 2019
• Stämmoförhandlingar med ekonomi, revision, ansvarsfrihet, verksamhet, val m.m.
• Årets Ristare 2018
• Förhandlingarna leds av kom.råd. Tobias Smedberg (V).
• Tobias tolkar ambitionen ”En av Sveriges bästa landsbygdskommuner”.
• Vad tillförs Rasbobygden? Kvällens övriga fokus utgår mest från ”kvarteret Vigmund 2019-2022”
• Kommunen driver boendet
• Nya utbud och rutiner
• Trygghetsbostäder Gåvsta
• Hemtjänstverksamheten
• Öppettider Vårdcentralen och utbud
• Konsekvenser med ny områdesindelning i Regionen

Från kommunen deltar förv.dir. Carina Juhlin, förest. Nazila Sandberg, repr. fr. Vårdcentralen.
Regionråd Björn-Ove Björk (KD) tar frågan ”effektiv och nära vård”!

Ses tillsammans för Rasbobygden!

Boka 7 mars för RiS årsstämma

Välkommen till
RiS Årsstämma 2018

Årsmötesförhandlingar
Redovisning, val m.m.
Vi fokuserar på bygga, bo och utveckla
Dina lokala frågor och idéer

VÄLKOMMEN till matsalen, Gåvsta Skola
Onsdag den 7 mars 2018 kl.19

Infomöten i Östra etappen 9/1 och 11/1

Det är dags för informationsmöten i etapp Öst:

Rasbo i Samverkan inbjuder till

INFO Bredband, tjänsteutbud, teknikutbud, leverantörer m.m. IP-Only bygger och förvaltar bredbandsnätet, Gustav Ståhl

Genomförande av bredband i Rasbobygden, Björn Gullefors

Tjänsteutbud, teknikutbud m.m. från marknaden, Bredbandsbolaget, Ownit, Alina

Plats för dina frågor

VÄLKOMMEN TILL

Tuna Bygdegård tisdag 9 januari kl.18.30
Faringe Bygdegård torsdag 11 januari kl. 18.30

Inbjudan som PDF: Inbjudan aktiveringsmöten Rasbo etapp Öst

Möte med UL om framtidens kollektivtrafik 13 mars

Hur blir det med bussarna egentligen? Trafikdirektör Johan Wadman, utvecklingsplanerare Johan E Lundh m.fl medverkar.

Måndag 13 mars kl 19 i matsalen, Gåvsta skola
Varmt välkomna!

Årsstämma den 1 mars

Det är dags för årsmöte för Rasbo i Samverkan!

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar och val, (se Dagordning)
 • Utnämning av Årets Ristare
 • Nytt landsbygdsprogram tolkas av stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom
 • Övriga frågor och synpunkter

Under ledning av kommunalråd Therez Olsson (M).

Onsdag 1 mars kl 18 i matsalen, Gåvsta skola
Varmt välkomna!

Uppstartsmöte 20 mars för Södra etappen

Södra etappen blir allt mer uppkopplad i genom fiberprojektet – dags för uppstartsmöte!

Måndagen 20 februari kl 18.30 i matsalen, Gåvsta skola.
IP-only, byNet och tjänsteleverantörer medverkar.

Varmt välkomna!

Öppet möte den 13 april: UL och vårdcentralen

Rasbo i samverkan bjuder in till en kväll med plats för frågor och svar på:

 • FRAMTIDENS VÅRDCENTRAL I RASBO
  service – tillgänglighet – resurser
  Landstingsråd Malena Ranch (MP), verksamhetschef Anita Eliasson
 • KOLLEKTIVTRAFIK MED ”HÖJD RIBBA”
  raka linjen från Hov – nya turer – busskurer – pendlarparkering
  UL repr. Daniel Lund, Mireil Dahlberg, Thomas Hallberg

Onsdag den 13 april kl 18
Rasbo församlingshem

VARMT VÄLKOMNA!