Stämmohandlingar inför årsmötet

Handlingar till RIS årsstämma 2020 finns nu att läsa på sidan Protokoll under rubriken ”Handlingar inför årsstämma 2020-03-12”

Till Sidan Protokoll →