2021 års styrelse

RiS styrelse och ledamöter väljs för ett år i taget. Ordinarie årsstämma äger rum i mars.

Samtliga ordinarie ledamöter ska vara medlemmar i föreningen RiS och de har rätt att utse ersättare bland RiS medlemmar.
RiS styrelsemöten är öppna för alla boende i Rasbobygden (socknarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna).

Politiska företrädare

Vice ordförandeGunilla Zetterling
(C)
070-2821260gunilla.zetterling@gmail.com
Esbjörn Forslund
(KD)
070-7575526e.forslund62@gmail.com
Tommy Odelström
(M)
076-1336104tommy.odelstrom@gmail.com
Viktor Karlsson
(S)
070-6081180karlsson-viktor@outlook.com

Föreningsföreträdare

OrdförandeBirgitta Elfving
Bygdegårdar/hembygdsgårdar
070-2994222birgitta@lbruppsala.se
KassörBritt-Sofi Karlsson
kyrka/samfund
070-6451151britt.sofi@telia.com
Camilla Westerlund
skola
070-7182400camilla.westerlund@uppsala.se
Rolf Eriksson
pensionärsföreningar
070-5639856roffe.erikssonvallby@gmail.com
Mattias Sundstedt
övriga intresseföreningar
073-2746784mattiassundstedt@yahoo.se

Ersättare för politiska företrädare

Anders Klaar
(C)
076-3195762anders.klaar@hotmail.com

Ersättare för föreningsföreträdare

Redaktör RistarenStaffan Björklund
övriga intresseföreningar
070-5438081staffan.bjorklund@telia.com
Ronny Jansson
kyrka/samfund
070-5750791ronald-regan@hotmail.com
Ann Christin Eriksson
Bygdegårdar/hembygdsgårdar
070-6491209Aceriksson51@icloud.com