2020 års styrelse

RiS styrelse och ledamöter väljs för ett år i taget. Ordinarie årsstämma äger rum i mars.

Samtliga ordinarie ledamöter ska vara medlemmar i föreningen RiS och de har rätt att utse ersättare bland RiS medlemmar.
RiS styrelsemöten är öppna för alla boende i Rasbobygden (socknarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna).

Politiska företrädare

OrdförandeBirgitta Elfving
(S)
070-2994222birgitta@lbruppsala.se
Vice ordförandeAnn-Charlotte Björklund
(L)
018-351182076-8081182lotta.bjorklund@telia.com
Gunilla Zetterling
(C)
018-351260070-2821260gunilla.zetterling@gmail.com
SekreterareRoine Thunberg
(M)
070-5801254roine.thunberg@icloud.com
Esbjörn Forslund
(KD)
0174-13543je.forslund@tele2.se

Föreningsföreträdare

Ann-Margret Öberg-Viklund
pensionärsföreningar
070-4826969annmargo@live.se
KassörBritt-Sofi Karlsson
kyrka/samfund
018-365210070-6451151britt.sofi@telia.com
Andrew Hutchings
hembygdsföreningar
070-1709030anhu45@gmail.com
Rolf Eriksson
idrottsföreningar
070-5639856roffe.erikssonvallby@gmail.com
Camilla Westerlund
skola
070-7182400camilla.westerlund@uppsala.se
Redaktör RistarenStaffan Björklund
övriga intresseföreningar
018-351182070-5438081staffan.bjorklund@telia.com

Ersättare för politiska företrädare

Percy Westerlund
(S)
018-365200073-0680777percy.westerlund@telia.com
Tommy Odelström
(M)
076-1336104tommy.odelstrom@gmail.com
Anders Klaar
(C)
070-5375860076-3195762anders.klaar@hotmail.com

Ersättare för föreningsföreträdare

Ronny Jansson
kyrka/samfund
070-5750791ronald-regan@hotmail.com