2023 års styrelse

RiS styrelse och ledamöter väljs för ett år i taget. Ordinarie årsstämma äger rum i mars.

Samtliga ordinarie ledamöter ska vara medlemmar i föreningen RiS och de har rätt att utse ersättare bland RiS medlemmar.
RiS styrelsemöten är öppna för alla boende i Rasbobygden (socknarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna).

 

OrdförandeBirgitta ElfvingStavby Bärsta 109
747 94 ALUNDA
070 299 42 22birgitta@lbruppsala.se
KassörBritt Sofi KarlssonVallby villaväg 5
755 96 UPPSALA
 
070 645 11 51

britt.sofi@telia.com
Vice ordförande Gunilla ZetterlingFornby 74
755 95 UPPSALA 
070 282 12 60

gunilla.zetterling@gmail.com
LedamotCamilla WesterlundHammarvägen 7
755 96 UPPSALA
070 718 24 00

camilla.westerlund@uppsala.se
LedamotBirgitta OlssonStrömvägen 6, 741 78
Uppsala
070 563 98 56 birols@telia.com
LedamotEsbjörn ForslundStavby-Väsby 39
747 94 ALUNDA
070 757 55 26 e.forslund62@gmail.com
LedamotCarl BernadotteFrötuna 251
755 96 Uppsala
070 776 82 00carl@cbfonder.se
LedamotOlle NygrenHäcklinge 27
747 93 Alunda
070 222 29 31ollenygren@icloud.com
ErsättareRonny Jansson
ErsättareHenric Wangel
RevisorMaj-Lis Lundblad
RevisorHelena BlomstenGränome 83
747 94 ALUNDA
0733 64 21 122blomsten72@gmail.com
RevisorsersättareViktor KarlssonHov 66
755 96 UPPSALA
070 608 11 80karlsson-viktor@outlook.com
Valberedning/sammankInga Molinder
ValberedningKrisbna Ahlström070 1755529
ValberedningÅke Levén