Öppet möte den 13 april: UL och vårdcentralen

Rasbo i samverkan bjuder in till en kväll med plats för frågor och svar på:

  • FRAMTIDENS VÅRDCENTRAL I RASBO
    service – tillgänglighet – resurser
    Landstingsråd Malena Ranch (MP), verksamhetschef Anita Eliasson
  • KOLLEKTIVTRAFIK MED ”HÖJD RIBBA”
    raka linjen från Hov – nya turer – busskurer – pendlarparkering
    UL repr. Daniel Lund, Mireil Dahlberg, Thomas Hallberg

Onsdag den 13 april kl 18
Rasbo församlingshem

VARMT VÄLKOMNA!