En helkväll om energi

En helkväll om energi tillsammans med Hela Sverige skall leva hade samlat en stor skara engagerade och intresserade till Rasbo i Samverkans informationskväll den 15 november som hölls i Rasbo församlingshem.

Vi började kvällen med att servera soppa med bröd och kaffe med kaka, som avnjöts medan Birgitta Söderbergberättade om Hela Sverige ska Leva, en organisation, som är en medlemsförening för lokala utvecklingsgrupper- alltså byaföreningar, samhällsföreningar, fiberföreningar med flera som alla arbetar för sin bygds bästa. Hela Sverige ska leva består av 24 länsavdelningar och driver gemensamma frågor på regional nivå och finns till hands när de lokala grupperna i länet vill ha stöd och råd.

Ulrik Wallén från Upplands Energi AB presenterade kort företaget som funnits sedan mer än 100 år och är medlemsägt, för att sedan gå över till e-handel och galopperande elpriser.Sverige har normalt varit en stor exportör av el, men vissa dagar under året – vanligtvis när det är som kallast – räcker inte den inhemska elproduktionen. Då har vi netto importerat. I och med denna elmarknadsförordning / bindande EU lagstiftning / är Svenska Kraftnät tvungen att lämna minst 70 % av transmissionskapaciteten till marknaden för handel.

I Sverige har vi haft en snabb utbyggnad av vindkraften, framför allt i norra delen av Sverige, medan mycket av elproduktionen i södra delen av Sverige samtidigt avvecklats.Handelskapaciteten med grannländerna och kontinenten har ökat under senare år, vilket inneburit att vi har fått en utveckling där priserna i södra Sverige bestäms mer av de kontinentala priserna och i de nordliga delarna bestäms priserna av vatten – och vindkraft tillgång.Därför kan vi nu se de höga elhandelspriserna i södra delarna och mer normala i de nordliga delarna.

På sikt är det möjligt att investera i ett utbyggt elnät men även nya investeringar i ny produktion i södra Sverige  behöver komma till. Många faktorer spelar in som påverkar priset på din elräkning, vindförhållande, temperatur och vad som händer i vår närhet, det har vi blivit medvetna om efter invasionen i Ukraina.

Staffan Gunnarsson och Susanne Lind från Klimat och Energirådgivarna Uppsala län gav tips om användandet av energi på ett effektivt sätt. Du kan också få tips om att installera solceller, och olika uppvärmningsalternativ. Rådgivningen ger också opartisk och kostnadsfri hjälp till hushåll, organisationer och mindre företag. Rådgivningen handlar också om effektivisering och att minska värmeförluster.I våra bostäder kan byte av fönster, tätningslister i fönster, se över vindsutrymmen, vara ett sätt att minska effekttoppar och elanvändning.Att dessutom sänka inomhustemperaturen och begränsa varmvattenanvändning hjälper också till.Se över dina vanor så kan du göra skillnad både för dig själv och för miljön.

Beroende på uppvärmningssystem du har så skall de underhållas, t ex filter som skall bytas rengöras för att fungera på bästa sätt.Husguiden på Energimyndighetens hemsida ger råd och tips Anders Lejon Länsstyrelsen Uppsala pratade om elstyrning och frånkoppling av el överföring.Sverige är inte helt självförsörjande på elbehovet, c:a 1400 MW saknas, där kan det i vissa krissituationer uppstå ett underskott som gör att frånkoppling kan tvingas göras. Svenska Kraftnät har ansvar och kontroll om detta och förvarnar i så fall om behovet måste tillses.

Det är Länsstyrelsen via SOS alarm som informerar. Frånkoppling görs då av ej nödvändiga el överföringar utan att samhällsnyttiga verksamheter drabbas.

Hur förberedd är du om krisen kommer?

Välkomna till en temakväll ”Om krisen kommer”

Den 25/10 i Rasbo församlingshem, Gåvsta Från 18.00 bjuder vi på enklare förträning, så start själva temakvällen 18.30.

Krispaket

Kriser kommer utan förvarning. De kan inträffa i vardagen eller när vi är på semester. För att vara krisredo ska du helst klara dig minst 72 timmar på egen hand.

Erik Knutsson från Civilförsvarsförbundets seniorinstruktör vägleder oss hur vi gör det tryggare och säkrare inför en kris.

Ted Bergman och Alexander Sperl från Länsstyrelsen pratar om ”Kontanter och betaltjänster i kris”.

Välkomna
Styrelsen för Rasbo i Samverkan