Manusstopp till Ristaren 9 december

Sista dag för inlämning av material till nästkommande Ristaren är den 9 december.

Numret beräknas komma ut den 29 december.

 

Pizzastigen får beläggning: Arbetet pågår v40-43

Efter påtryckningar till Trafikverket från bland annat Rasbo i samverkan pågår nu beläggningsarbete på länsväg 680 mellan Rasbo och Rasbokil, vägsträckan som kallas ”pizzastigen”

Beläggningsarbete på länsväg 680 Beläggningsarbete på länsväg 680