Nominera årets Ristare

Rasbo i Samverkan vill uppmärksamma en person eller grupp av personer för särskilt goda och betydelsefulla insatser för bygdens och sina medmänniskors bästa. Detta sker genom utmärkelsen ”Årets Ristare” som delas ut vid föreningens årsstämma. Vi uppmanar nu våra läsare att nominera mottagare av denna utmärkelse.

Förslag skickas till föreningens ordförande, Birgitta Elfving, e-post birgitta@lbruppsala.se eller via sms på 070 299 42 22 senast den sista februari 2022.

Styrelsen för Rasbo i Samverkan

Kallelse till årsstämma 15 mars

2022 tisdagen den 15 mars klockan 19.00 i Rasbo församlingshem

Rasbo i Samverkan kallar härmed till ordinarie årsstämma. Handlingar till stämman kommer att publiceras här på hemsidan senast två veckor före stämman. Vid årsstämman kommer en representant från Leader Upplandsbygd att presentera sin verksamhet och vilken form av projektstöd som kan sökas framöver.

Tematräffen 26/1 inställd

Tematräffen om väg 288 onsdagen den 26 januari är inställd pga corona-restriktionerna.

Nytt datum blir den 20 april, så håll utkik på Facebook och hemsidan.

Uppdateringar från styrelsen

Hemsidan har uppdaterats med flera protokoll från årets styrelsemöten.

Alla protokoll hittar du på sidan Protokoll