UPPROP MOT NEDLÄGGNING AV RASBO VÅRDCENTRAL

Rasbo Vårdcentral i Gåvsta är helt nyrenoverad (2016) och betjänar många boende i området. Landstinget vill nu lägga ned den. Agerandet är i strid med Uppsala kommunfullmäktiges beslut att Uppsala ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

NAMNINSAMLING:

Vi protesterar mot nedläggningen med en namninsamling, skriv under du också! →

Läs UNTs reportage om protesterna:
Ortborna slåss för sin vårdcentral →

Möte med UL om framtidens kollektivtrafik 13 mars

Hur blir det med bussarna egentligen? Trafikdirektör Johan Wadman, utvecklingsplanerare Johan E Lundh m.fl medverkar.

Måndag 13 mars kl 19 i matsalen, Gåvsta skola
Varmt välkomna!