Protokoll uppdaterade

Protokoll från föreningens extrastämma den 20 november, samt från det senaste styrelsemötet finns nu att läsa på sajten

Till sidan Protokoll →

Protokoll från styrelsemötet 22 oktober

Den 22 oktober sammanträdde styrelsen på Älby Bed & Breakfast. Protokollet från mötet finns nu att läsa på sidan Protokoll

Protokoll från styrelsemötet 10 september

Nu finns mötesprotokollet från styrelsens sammanträde den 10 september att läsa på sidan Protokoll.