Kallelse till Rasbo i Samverkans årsstämma 2021

Torsdagen den 22 april klockan 19.00 i Rasbokils Bygdegård, Tibble.

RiS kallar härmed till ordinarie årsstämma. Handlingar till stämman är publicerade på denna hemsida under rubriken Protokoll.

Vid stämman kommer RiS att överlämna utmärkelsen ÅRETS RISTARE till en person eller grupp av personer för särskilt goda och betydelsefulla insatser för bygdens och sina medmänniskors bästa.

RiS har inbjudit Uppsala kommun att informera om kommande medborgarbudget för Rasbo- och Vaksalabygderna. Efter stämman kommer Kerstin Gauffin, strategisk samhällsplanerare för landsbygdsfrågor vid stadsbyggnadsförvaltningen, att presentera bakgrund och genomförande i vårt område. Presentationen kommer att ske digitalt via Zoom.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och direktiv för att minska risken för smittspridning. Handsprit, munskydd och handskar kommer att tillhandahållas och alla kommer att sitta enligt gällande krav på avstånd i lokalen.

Antalet deltagare i lokalen är begränsat. Det kommer därför även att vara möjligt att delta vid stämman och den efterföljande presentationen via Zoom. Om du vill göra det, anmäl namn och e-postadress senast den 19 april till Gunilla Zetterling, gunilla.zetterling@gmail.com eller mobil 070-2821260. Du kommer att få en länk och instruktioner för inloggning på Zoom via epost.


Förfriskningar serveras, varmt välkomna!

Styrelsen för Rasbo i Samverkan

(Uppdaterad 2021-04-09)

Kallelse till årsstämma 6 mars

Välkommen till RiS Årsstämma 2019
Onsdag 6 mars kl. 18 i Matsalen, Gåvsta Skola

Från kl. 18. Bjudfika
Smörgås, pålägg, kaka, kaffe/the
Passar bra direkt efter jobbet eller bara gott ändå.

Välkommen till mingelsnack!

Kl. 18.30 ÅRSSTÄMMA 2019
• Stämmoförhandlingar med ekonomi, revision, ansvarsfrihet, verksamhet, val m.m.
• Årets Ristare 2018
• Förhandlingarna leds av kom.råd. Tobias Smedberg (V).
• Tobias tolkar ambitionen ”En av Sveriges bästa landsbygdskommuner”.
• Vad tillförs Rasbobygden? Kvällens övriga fokus utgår mest från ”kvarteret Vigmund 2019-2022”
• Kommunen driver boendet
• Nya utbud och rutiner
• Trygghetsbostäder Gåvsta
• Hemtjänstverksamheten
• Öppettider Vårdcentralen och utbud
• Konsekvenser med ny områdesindelning i Regionen

Från kommunen deltar förv.dir. Carina Juhlin, förest. Nazila Sandberg, repr. fr. Vårdcentralen.
Regionråd Björn-Ove Björk (KD) tar frågan ”effektiv och nära vård”!

Ses tillsammans för Rasbobygden!

Rasbo vårdcentral öppen igen!

Torsdagen den 6 september samlades en förväntansfull och glad skara utanför Vigmund i Gåvsta för att få vara med när Rasbo vårdcentral åter öppnades efter att ha varit stängd en lång tid.

Ordföranden i RiS, Lars-Gunnar Karlsson, hälsade verksamhetschefen Eva Widén och hennes personal välkomna till oss. Eva fick ta emot en symbolisk nyckel, en ”skyddsängel” och en blomma från RiS. Sedan bjöds besökarna på tårta och en rundvandring i lokalerna där personalen glatt svarade på våra frågor.

Nu är Rasbo vårdcentral knuten till Gränbystadens vårdcentral och kommer att ha öppet tisdagar och torsdagar från 9 till 12 och 13 till 15. Man kan besöka läkare, distriktssköterska och få prover tagna.

Alla som fortsatt är listade, eller vill bli listade vid Rasbo vårdcentral är välkomna! Man når dem via telefon 018-611 07 00 (vardagar 8 till 17) eller 1177 Vårdguiden.
Man kan också kontakta dem på internet, www.1177.se.

Mer information om invigning och verksamhet kommer i postlådan 25 oktober med Ristaren nr 5 2018.

Text och foto: Staffan Björklund

Rasbo vårdcentral – en liten vårdcentral nära dig (PDF)

Anmäl dig till grundkurs i data

För de som har fått fiberanslutning genom IP-Only startar vi nu upp nya omgångar med datagrundkurser med inriktning till den med ringa eller ingen datorvana.

Kostnad: 100 kr, omfattande 3 gånger, totalt 6 timmar.

Plats och starttid: 17 januari kl 14.00 Stavby skola

Datorer: Datorer finns på plats

Kursen som startar 17 januari är redan fylld, nästkommande startar i början av februari, där finns f.n. några platser kvar. Det  tredje kurstillfället beräknas starta i mars. Kursledare är Tomas Persson som också driver företaget Datortjänster i Storvreta.

Varmt välkommen med din anmälan!
Gunilla Zetterling
gunilla.zetterling@gmail.com
070-282 12 60

Boka 7 mars för RiS årsstämma

Välkommen till
RiS Årsstämma 2018

Årsmötesförhandlingar
Redovisning, val m.m.
Vi fokuserar på bygga, bo och utveckla
Dina lokala frågor och idéer

VÄLKOMMEN till matsalen, Gåvsta Skola
Onsdag den 7 mars 2018 kl.19

Följ RIS på Facebook, Twitter och nyhetsmail

Exemplet med Rasbo vårdcentral visar att vi snabbt kan behöva organisera oss för att motverka försämringar. Det är också viktigt att kunna fånga strömningar om vad som är på gång i bygden. RIS har därför startat ett nyhetsmail, en Facebooksida och finns numera på Twitter.

– När RIS jobbar för att bygden får fiber så är det naturligt att också RIS finns på sociala medier och utnyttjar tekniken för bygden, säger Lars-Gunnar Karlsson, ordförande i RIS. Vi får se hur vi ska använda det här.

Tanken är inte att avveckla Ristaren, papperstidningen behövs. Men det kan vara bra med ett komplement som snabbt når ut och inte är knutet till utgivningsdatum.

Följ gärna RIS på Facebook: facebook.com/RasboSamverkan

på Twitter: @RasboSAM

och anmäl dig här för att Få epostutskick från RiS