Kallelse till Rasbo i Samverkans årsstämma 2021

Torsdagen den 22 april klockan 19.00 i Rasbokils Bygdegård, Tibble.

RiS kallar härmed till ordinarie årsstämma. Handlingar till stämman är publicerade på denna hemsida under rubriken Protokoll.

Vid stämman kommer RiS att överlämna utmärkelsen ÅRETS RISTARE till en person eller grupp av personer för särskilt goda och betydelsefulla insatser för bygdens och sina medmänniskors bästa.

RiS har inbjudit Uppsala kommun att informera om kommande medborgarbudget för Rasbo- och Vaksalabygderna. Efter stämman kommer Kerstin Gauffin, strategisk samhällsplanerare för landsbygdsfrågor vid stadsbyggnadsförvaltningen, att presentera bakgrund och genomförande i vårt område. Presentationen kommer att ske digitalt via Zoom.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och direktiv för att minska risken för smittspridning. Handsprit, munskydd och handskar kommer att tillhandahållas och alla kommer att sitta enligt gällande krav på avstånd i lokalen.

Antalet deltagare i lokalen är begränsat. Det kommer därför även att vara möjligt att delta vid stämman och den efterföljande presentationen via Zoom. Om du vill göra det, anmäl namn och e-postadress senast den 19 april till Gunilla Zetterling, gunilla.zetterling@gmail.com eller mobil 070-2821260. Du kommer att få en länk och instruktioner för inloggning på Zoom via epost.


Förfriskningar serveras, varmt välkomna!

Styrelsen för Rasbo i Samverkan

(Uppdaterad 2021-04-09)