Kallelse till årsstämma 6 mars

Välkommen till RiS Årsstämma 2019
Onsdag 6 mars kl. 18 i Matsalen, Gåvsta Skola

Från kl. 18. Bjudfika
Smörgås, pålägg, kaka, kaffe/the
Passar bra direkt efter jobbet eller bara gott ändå.

Välkommen till mingelsnack!

Kl. 18.30 ÅRSSTÄMMA 2019
• Stämmoförhandlingar med ekonomi, revision, ansvarsfrihet, verksamhet, val m.m.
• Årets Ristare 2018
• Förhandlingarna leds av kom.råd. Tobias Smedberg (V).
• Tobias tolkar ambitionen ”En av Sveriges bästa landsbygdskommuner”.
• Vad tillförs Rasbobygden? Kvällens övriga fokus utgår mest från ”kvarteret Vigmund 2019-2022”
• Kommunen driver boendet
• Nya utbud och rutiner
• Trygghetsbostäder Gåvsta
• Hemtjänstverksamheten
• Öppettider Vårdcentralen och utbud
• Konsekvenser med ny områdesindelning i Regionen

Från kommunen deltar förv.dir. Carina Juhlin, förest. Nazila Sandberg, repr. fr. Vårdcentralen.
Regionråd Björn-Ove Björk (KD) tar frågan ”effektiv och nära vård”!

Ses tillsammans för Rasbobygden!