”Hur formas framtiden?” Öppet möte den 4 november

Rasbo i Samverkan inbjuder till
HUR FORMAS FRAMTIDEN?

Tid: Onsdagen den 4 november klockan 18.00
Plats: Matsalen i Gåvsta Skola

 • På gång: Gång- och cykelväg Jälla-Hov. När och hur?
  Projektledare Lars Dahlman, Trafikverket
 • PÅ GÅNG: Ny översiktsplan Uppsala Kommun!
  Uppsala Kommun en tillväxtmotor och Rasbobygden en del av helheten!
  Från Uppsala Kommun medverkar
  – Göran Carlén, processansvarig
  – Katarina Fehler, samhällsplanerare
  – Mimmi Lille-Skarelius, landsbygdsstrateg.

Kvällen sätter fokus på utveckling, investeringar, service m.m. och ditt/vårt perspektiv på Uppsala Kommun och Rasbobygden

PERSPEKTIV RASBOBYGDEN
UTVECKLA, BYGGA, BO OCH VERKA!

Varmt välkomna!